top of page

 Kim jesteśmy

 • Sklep internetowy ILUSTROWNIK (dalej: Sklep), działający pod adresem www.ilustrownik.com, prowadzony przez  Studio Ilustrownik Monika Zalewska, 30-133 Kraków, ul. J.Lea 116, wpisane do rejestru przedsiębiorców CEIDG, NIP 6772081585 (dalej zwany również jako "Sprzedający"), prowadzi detaliczną sprzedaż własnych wyrobów za pośrednictwem sieci Internet.                                

 • Sklep prowadzi wyłącznie sprzedaż wysyłkową, bez możliwości osobistego odbioru towaru.

  

 

 Jak kupić

 • Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

 • Zamówienie jest składane drogą mailową na adres sklepu ( ilustrownik@gmail.com )  lub poprzez stronę www -  bez konieczności logowania się. Zamówienie powinno zawierać nazwę produktu, ilość oraz dane adresowe potrzebne do wysyłki.

 

 • Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma wiadomość zwrotną (ofertę) o przyjęciu zamówienia do realizacji wraz z informacją o całkowitym koszcie zamówienia (koszt towaru + koszt przesyłki).

 

 • Jeśli Kupujący akceptuje warunki zakupu wskazane w przesłanej ofercie, w ciągu 2 dni roboczych winien wysłać wiadomosć zawierającą akceptację. W wiadomosci tej należy pozostawić treść oferty przesłanej przez Sprzedającego, co umożliwi szybszą realizację transakcji. Równocześnie z wysłaniem akceptacji oferty należy dokonać przelewu stosownej kwoty.   

 

 • Po otrzymaniu przez Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia oferty dochodzi do zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

 

 • Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu pełnej wpłaty na konto Sklepu.

 

 • Realizowanie zamówień odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku od 9:00 do 16:00

 

 • W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towarów, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływu zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tymi formami sprzedaży.

   

 

 Jak płacić

 • Za zamówione produkty można płacić tylko przelewem /przedpłata/ na konto bankowe Sklepu:
  Bank Pekao S.A  nr rachunku  75 1240 4575 1111 0010 6455 5961

      

 Jak i kiedy wysyłamy

 • Towar wysyłany jest po otrzymaniu przelewu.

 

 • Sklep zastrzega, że na realizację zamówienia na towary, z wyłączeniem albumów, ma 3 dni robocze od dnia otrzymania potwierdzenia oferty.

 

 • W przypadu albumów, które powstają ręcznie, sklep zastrzega sobie 10 dni na ich wykonanie - od potwierdzenia przyjęcia oferty.

 

 • Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon.

 

 • Koszty przesyłki zakupionych produktów ponosi Klient.

 

 • Towar jest fachowo pakowany i zabezpieczony do wysyłki.

 

 • Zamówienia przesyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej, przesyłką poleconą priorytetową. Przewidywany czas dostawy przesyłki przez Pocztę Polską to do 2 dni roboczych (od chwili nadania paczki przez sklep).

         

   

 Inne ważne informacje

 • Wszystkie ceny wyrażone są w złotych polskich (PLN). Cena produktu jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

 

 • Cena podana przy każdym wystawionym w Sklepie towarze obowiązuje do czasu wyczerpania zapasów,  bądź zmiany ceny przez Sprzedającego.

 

 • Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronach Sklepu, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych, wyprzedaży bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienia te nie mają wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 

 • Cały towar oferowany w Sklepie jest wyprodukowany przez Ilustrownik, stanowi jego własność oraz jest nowy. Majątkowe prawa autorskie do każdego z projektów towarów posiada Sprzedający i nie stanowią one przedmiotu transakcji.

 

 • Wszystkie projekty umieszczone na stonie www chroni prawo autorskie (Copyright Ilustrownik). Zdjęcia oraz informacje umieszczone na stronie www.ilustrownik.com są również własnością Sprzedającego i nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby bez jego zgody. Jeżeli chcesz wykorzystać zdjęcia naszego produktu - skontaktuj się ze Sklepem. Szanuj prawa autorskie Ilustrownik-a.

 

 • Istnieje możliwość minimalnej różnicy w kolorach, między kolorami wyświetlanymi na monitorze, a kolorami na wydrukach. Podyktowane jest to różną przestrzenią barwną stosowaną do dwóch różnych celów. RGB stosowane do publikacji w sieci jest o wiele bogatsze niż cztery kolory CMYK stosowane w technice drukarskiej. Dodatkowo trzeba pamiętać o monitorach, które nierzadko potrafią przekłamać kolory. W związku z powyższym  niuanse kolorystyczne nie stanowią podstawy do reklamacji.                         

 • Dane osobowe Klientów zbierane są wyłącznie na potrzeby jednorazowej transakcji i są przetwarzane jedynie w celu realizacji zamówienia.            


      

 Jakie prawa ma Kupujący

 • Istnieje możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży - zgodnie z ustawą z dnia 30.05 2014 r. o prawach konsumenta - bez podawania przyczyny. Pismo zawierające oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży należy przesłać listem poleconym na adres firmy w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Towar powinien być zwrócony w nienaruszonym stanie w terminie 14 dni od chwili wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Wzór pisma odstąpienia od umowy stanowi załącznik do nin. regulaminu.

 

 • Zwrot płatności przez Sklep nastąpi przelewem na konto Klienta w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy oraz zwrotu przedmiotu transakcji.

 

 • W przypadku stwierdzenia przez Klienta niezgodności towaru z umową  -  Klient ma prawo złożyć reklamację drogą pocztową poprzez niezwłoczne odesłanie towaru wraz z opisem wad oraz paragonem, listem poleconym na adres Sklepu. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sklep wyśle do Klienta produkt nowy w ciągu 14 dni lub jeśli okaże się to niemożliwe  - zwróci pełną kwotę zapłaconą za towar wraz z kosztami wysyłki okreslonymi w przesłanej ofercie.

 

 • Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych przez Klienta "za pobraniem".

 

 • Sklep nie bierze odpowiedzialności za błędy transmisji danych oraz ewentualną czasową niedostępność całości lub części serwisu, spowodowanych działaniem osób trzecich, awariami sprzętowymi, awarią sieci Internet bądź innymi okolicznościami od niego niezależnymi.

 

 • Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu. Zmiany regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie Sklepu. Zmiany te nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu.

 

Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 02.09.2015

Ostatnia aktualizacja Regulaminu: 02.09.2015

Regulamin

bottom of page