top of page

Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych jest Studio Ilustrownik Monika Zalewska, 30-133 Kraków, ul. J.Lea 116, wpisane do rejestru przedsiębiorców CEIDG, NIP 6772081585. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na urządzeniach zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich.

 

2. W niniejszym dokumencie używany następujących nazw:

UŻYTKOWNIK /TY/, czyli osoba, która korzysta z serwisu Ilustrownik.com,

ADMINISTRATOR /MY/, czyli Studio Ilustrownik Monika Zalewska,

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

DANE OSOBOWE – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej,

UMOWA – porozumienie zawarte (w formie wysłanego formularza Zamówienia lub wiadomości elektronicznej e-mail) pomiędzy Tobą a nami, zawierające Twoje zlecenie i nasze zobowiązanie oraz ich warunki (w tym cenę), pozostające w zakresie działalności naszej firmy.

 

3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu w komunikacji poprzez stronę internetową ilustrownik.com oraz w korespondencji elektronicznej używamy m.in. bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji (SSL).

Dane osobowe podawane w formularzu zamówienia traktowane są jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych. Możemy również wykorzystać Twoje dane osobowe w celu przesłania Ci koniecznej dla realizacji Umowy korespondencji listowej, kurierskiej lub paczki (np. wysyłka zamówienia).

 

4. Przetwarzamy wyłącznie zwykłe dane osobowe, o których w art. 6 RODO. Nie zbieramy i nie przetwarzamy wrażliwych danych osobowych (art. 9 RODO).

Administrator Danych

1. Jesteśmy administratorem danych osobowych naszych klientów. Oznacza to, że przetwarzamy Twoje dane: imię, nazwisko, podany przez Ciebie adres, adres e-mail, numer telefonu, adres IP, w celu zawarcia i realizacji Umowy, w tym wystawienia faktur.

 

2. Dane osobowe przetwarzamy:

a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług,

d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:

  • w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie przy dokonywaniu zamówienia,

  • w razie uruchomienia dalszych usług elektronicznych – w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą, wyrażoną przy zapisywaniu się na każdą z tych usług.

 

3. Jak każda osoba, której dane przetwarzamy, a których jesteśmy administratorem, masz prawo do:

  • dostępu do danych,

  • sprostowania danych,

  • ograniczenia przetwarzania danych,

  • „bycia zapomnianym“ tj. usunięcia Twoich danych,

  • sprzeciwu,

  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest w Polsce Urząd Ochrony Danych Osobowych [https://uodo.gov.pl/].

 

4. Aby wykonać któreś ze swych praw wskazanych powyżej, bądź w każdej sprawie związanej z Twoimi danymi osobowymi, powinieneś skontaktować się z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych pod adresem e-mail: ilustrownik@gmail.com.

 

5. Jako usługodawca mamy prawo, a nawet obowiązek, udostępniać Twoje dane, w tym dane osobowe, podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania, organom skarbowym). Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa oraz księgowemu prowadzącemu rozliczenia fiskalne naszej firmy.

 

6. Usunięcie Twoich danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

 

7. Będziemy mieli prawo do przetwarzania Twoich danych także po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody, jednakże tylko na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe, unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

 

8. Dane osobowe przetwarzamy sami bądź przez osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzających, z którymi ściśle współpracujemy, w pełni chroniąc Twoje dane. Korespondencja elektroniczna, mogąca zawierać także Twoje dane osobowe, odbywa się za pomocą systemu poczty elektronicznej Gmail firmy Google, zabezpieczonego protokołem bezpieczeństwa.

Pliki cookies

1. Witryna Ilustrownik.com używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer i przechowywane przez oprogramowanie komputera Twojej przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje urządzenie, z którego się łączysz. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają Ci korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 

3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

 

4. Cookies identyfikują użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować Ci najwyższy standard wygody korzystania z naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Studio Ilustrownik w celu optymalizacji działań. Cookies wykorzystujemy także do tworzenia statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony, co umożliwia nam poprawę jej struktury oraz zawartości. Dane statystyczne zbierane są za pośrednictwem narzędzia Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA).

Korzystając ze strony możesz otrzymywać pliki cookies pochodzące od takich podmiotów zewnętrznych jak Google i Facebook.

Jako użytkownik powinieneś zapoznać się z polityką ochrony prywatności tych firm, aby poznać ich zasady korzystania z plików cookie:

 

5.  Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

a) niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

d) pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Ciebie ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzisz, rozmiaru czcionki, wybranego wyglądu strony internetowej itp.;

e) pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Ci treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 

6. Jako użytkownik możesz w każdej chwili wyłączyć lub włączyć funkcję gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w Twojej przeglądarce internetowej. Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie cookies. Jeśli nie życzysz sobie, aby na Twoim urządzeniu były przechowywane takie pliki, możesz zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby były one blokowane - w całości lub w jakiejś części lub też wskazać, że każdorazowo chcesz otrzymywać komunikat w momencie, kiedy cookies są wysyłane na Twoje urządzenie. Musisz jednak pamiętać, że jeżeli zablokujesz używane przez nas cookies, może mieć to negatywny wpływ na pełne i wygodne korzystanie ze strony. Uniemożliwisz nam również zbieranie anonimowych informacji dotyczących używania naszej strony w celu stałego poprawiania jej usług i zawartości. Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Instrukcje zarządzania plikami cookies w zależności od używanej przeglądarki:

Przeglądarka Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955/pl ,

Przeglądarka Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/products/firefox/cookies ,

Przeglądarka Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647 ,

Przeglądarka Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html ,

Przeglądarka Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042 .

Angielskojęzyczna instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna m.in. na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.

 

7. Dane osobowe, jak np. adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których wypełniając formularz wyraźnie wyraziłeś na to zgodę. Dane te zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji – zgodnie z naszymi zasadami Polityki Prywatności.

 

Powyższa Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 25.05.2018

Ostatnia aktualizacja Polityki Prywatności: 25.05.2018

Polityka

Prywatności

bottom of page